การขายสลากเกินราคาเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผลักดันออกหลายมาตรการ ทั้งการเพิ่มจำนวนสลาก ขยายโควต้าผู้ค้าสลาก และการแก้ไขสูตรพิมพ์สลาก ให้เป็นแบบคละเลขทั้ง 100 ล้านฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน แต่ปัญหาจำหน่ายเกินราคาก็ยังไม่หมดไป

ล่าสุด เป็นอีกครั้งกับความพยายามของสำนักงานสลากฯ ประกาศโครงการ จีแอลโอ ออฟฟิเชียล เซลเลอร์ส (GLO Official Sellers) เปิดจุดจำหน่ายคุมราคา 80 บาท ด้วยการจับมือตัวแทนจำหน่ายปัจจุบันที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติและยอมรับเงื่อนไขการจำหน่าย นำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต เขตละ 1 ราย และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 อำเภอ รวม 56 ราย

ข้อดีของการซื้อขายสลากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพ์ “เป๋าตัง” จะสามารถระบุตัวตนของผู้ซื้อและผู้ขายได้ว่า มีการขายให้กับใคร เกินราคาใบละ 80 บาท จริงหรือไม่ มีการนำไปจัดรวมชุด หรือนำไปเก็งกำไรต่อหรือไม่

ที่น่าสนใจคือ ช่วยแก้ปัญหาการฟ้องร้อง เช่น กรณีลอตเตอรี่ “ครูปรีชากับหมวดจรูญ” เพราะเมื่อผู้ซื้อสลากถูกรางวัลจะมีหลักฐานยืนยันใครเป็นผู้ซื้อสลากตัวจริง และระบุได้ว่าซื้อจากร้านไหน เริ่มดีเดย์งวดแรกในการออกรางวัล วันที่ 1 กรกฎาคมนี้

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระบุถึงแนวคิดและรูปแบบจีแอลโอ ออฟฟิเชียล เซลเลอร์ส ว่า สำนักงานสลากฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคา 80 บาท และมีความตั้งใจจริงในการหาแนวทาง และมาตรการต่างๆ มาสนับสนุน การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของโครงการ จีแอลโอ ออฟฟิเชียล เซลเลอร์ส

โดยตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการเพิ่มสลากให้จำนวน 20 เล่ม รวมสลากที่ได้รับไปจำหน่ายต่องวดจำนวน 25 เล่ม เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสลาก ณ จุดจำหน่าย การจ่ายเงินในการซื้อขายสลาก จะเป็นการจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อป้องกันการซื้อขายสลากเกินราคาที่กำหนด 80 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นกับการจำหน่ายสลากผ่านโครงการเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ พร้อมนี้จะได้รับสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์เครือข่ายจีแอลโอ ออฟฟิเชียล เซลเลอร์ส และจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายของตัวแทน ภายใต้ข้อปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามสำนักงานสลากฯ จะดำเนินการกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเข้มงวด โดยจะบอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่าย และเรียกคืนทรัพย์สินที่สำนักงานสลากฯ มอบให้ทั้งหมด รวมทั้งริบหลักประกันทั้งจำนวนทันที

สำหรับความคาดหวังในการดำเนินโครงการ จีแอลโอ ออฟฟิเชียล เซลเลอร์ส พ.ต.อ.บุญส่งระบุว่า มุ่งหมายจะแก้ไขและลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือทำให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ตามราคาที่กำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และสำนักงานสลากฯ จะติดตามผลอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่ทุกจุดจำหน่าย หากโครงการได้รับการตอบรับที่ดี ก็พิจารณาขยายพื้นที่โครงการไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป

ด้าน ชัยวัฒน์ ระวีแสงสูรย์ ประธานเครือข่ายผู้ค้าสลากออนไลน์ไทยและสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ความเห็นต่อโครงการนี้ ว่า สำนักงานสลากฯ ได้คัดเลือกตัวแทนจำหน่ายเขตละ 1 จุด ไปแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับนนทบุรี สำหรับจุดจำหน่ายสลากราคา 80 บาทที่กำลังจะเริ่มขายในช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนี้ และจะออกรางวัลงวดวันที่ 1 กรกฎาคม แต่ยังไม่แน่ชัดโครงการนี้จะได้ผลจริงหรือไม่ คงต้องรอติดตาม และประเมินอีกครั้งหลังจากเริ่มจำหน่ายแล้ว

แต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือ เรื่องจำนวนสลากในจุดจำหน่ายที่มีเพียงประมาณ 1% ของสลากทั้งหมด 100 ล้านฉบับ ถือว่ามีจำนวนน้อยมาก ยังสงสัยว่าจะไปแข่งขันดึงราคาในตลาดลงได้อย่างไร ขณะเดียวกันก็ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้ขายสลากมาว่า การบังคับให้มีการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อาจจะทำให้เกิดปัญหา หรือข้อติดขัดได้ เช่น การซื้อสลากจำนวนมากในครั้งเดียวไม่ได้ และต้องซื้อขายผ่านแอพพ์เท่านั้น อาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย เพราะปกติซื้อขายเงินสดไม่ต้องรอโอนเงินในแอพพ์ที่มีขั้นตอนยุ่งยากกว่า

ประธานเครือข่ายผู้ค้าสลากเห็นว่า สาเหตุที่สำนักงานสลากฯ ผลักดันโครงการนี้ อาจเป็นเพราะมีความจำเป็นเฉพาะหน้าที่ต้องเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) คุ้มครองผู้บริโภค เพราะที่ผ่านมา กมธ.เรียกสำนักงานสลากฯ พบหลายครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเสียที นอกจากนี้ ได้รับข้อมูลมาอีกว่า สำนักงานสลากฯ จะออกโครงการใหม่ในลักษณะการขายสลากผ่านช่องทางออนไลน์ เพราะเกิดกรณีล่าสุดที่มีการซื้อสลากผ่านผู้ค้าในช่องทางออนไลน์ แต่ผู้ซื้อไม่ได้ครอบครองสลากไว้ เมื่อถูกรางวัลผู้ค้าสลากกลับเบี้ยวไม่จ่ายเงินให้ จึงทำให้สำนักงานสลากฯ ต้องหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการขายผ่านทางออนไลน์มากขึ้น